Vertrouwen
Gemak
Rust
Veiligheid
Zekerheid
Diensten
Nederlandse versie
 
 Home   Contact   Verhuur  Tarieven   Autohuur

 

 

   Afhankelijk van uw wensen, leveren wij management service op jaarbasis, 
      of gedurende een deel van het jaar.
Deze service bestaat uit: Bezoek Tijdens uw afwezigheid bezoeken wij uw woning eens per week voor een controle op veiligheid en kwaliteit. Hieronder valt ook de ventilatie van alle ruimtes.
      Wij zorgen voor toezicht op- en goedkeuring van eventueel te verrichten werkzaamheden.       Voor de komst van de eigenaar of gasten worden de nodige faciliteiten geregeld.
      Na een verhuurperiode vindt een inspectie plaats.       Administratie
      Wij dragen zorg voor het betalen van rekeningen ten behoeve van de eigenaar, zoals rekeningen van plaatselijke overheid, energiebedrijven, verzekeringen, telefoon enz.
   Voorts onderhouden wij contact met de betreffende instanties. U kunt het adres van East Algerve Property Manangement als postadres gebruiken zodat u zeker bent van vertrouwelijke behandeling van uw post in Portugal. Onderhoud             Klein onderhoud en urgente reparaties worden onmiddellijk uitgevoerd (hiervoor wordt vooraf een maximum bedrag afgesproken). In het geval van grotere onderhouds- of reparatie werkzaamheden vindt vooraf overleg met de eigenaar plaats. Wij zorgen voor een kostenbegroting. Eerst na schriftelijke toestemming van de eigenaar zullen werkzaamheden worden uitgevoerd. Persoonlijk contact East Algarve Property Management beschouwt het persoonlijk contact met de eigenaar als een belangrijke voorwaarde voor een optimale service. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar voor noodgevallen en tijdens kantooruren voor minder dringende zaken. Eens per maand wordt schriftelijk aan de eigenaar gerapporteerd met betrekking tot de staat van onderhoud, advies over relevante onderwerpen en een overzicht van de financiële transacties. In het geval van urgente problemen wordt direct contact opgenomen. In de woning wordt ten behoeve van de gasten een informatiemapje met belangrijke telefoonnummers neergelegd. Aanvullende diensten kunnen tegen meerkosten worden verleend:     Zwembad onderhoud Het onderhoud van uw zwembad valt niet onder het standaard mangement contract. East Algarve Property Management kan het onderhoud van uw zwembad op professionele wijze uitvoeren. Verhuur East Algarve Property Management biedt de mogelijkheid uw woning voor u te verhuren. Hiervoor maken we gebruik van onze website East Algarve Property Rentals. (gemiddeld meer dan 20.000 pageviews per maand) Verschillende aanvullende diensten zullen er mede voor zorgen dat uw gasten een zorgeloze vakantie hebben. Voor meer informatie zie de pagina Verhuur. Autohuur Wij werken samen met een gerenommeerd autoverhuurbedrijf. Dit betekent dat u of uw gasten op eenvoudige wijze een auto kunnen huren. De auto staat voor u klaar bij aankomst op Faro Airport. Voor meer informatie zie de pagina Autohuur.

East Algarve Property Management

( Een activiteit van Sotalugar Lda.)


Voor meer informatie over verhuur bezoekt u  East Algarve Property Rentals 
Voor meer informatie over de Oost Algarve bezoekt u Algarvestart.com
Sotalugar Lda